IN EEN VERANDERENDE WERELD OVERLEVEN WENDBARE ORGANISATIES.

IN EEN VERANDERENDE WERELD OVERLEVEN WENDBARE EN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIES. 

IN EEN VERANDERENDE WERELD OVERLEVEN WENDBARE EN TOEKOMSTBESTENDIGE ORGANISATIES. 

De wereld is continu in beweging. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Om aansluiting te blijven vinden bij wat klanten en medewerkers belangrijk vinden moet jouw organisatie structureel verbeteren en vernieuwen. Anno helpt hierbij. 

De wereld is steeds in beweging. Trends ontwikkelen zich razendsnel. De behoeftes van je klant zijn morgen weer anders. Het is daarom belangrijk dat je structureel blijft verbereren en vernieuwen. 

STRATEGIE

STRATEGIE

STRATEGIE

Voor een innovatieve organisatie zijn de juiste cultuur, leiderschap en vaardigheden nodig. Wij helpen je hier een visie op te ontwikkelen en een strategie voor te bepalen. 

TEAMONTWIKKELING

Wij geloven niet in een aparte innovatieafdeling. Als je succesvol wilt verbeteren en vernieuwen doe je dat met de gehele organisatie. Wij beschikken over de kennis en vaardigheden om teams hierbij te ondersteunen. 

INNOVATIE LAB

Samen creëren wij een innovatielab binnen jouw organisatie. In het innovatielab oefenen jouw medewerkers met nieuwe vaardigheden en zetten kansen en ideeën om in concrete producten en diensten.

Aan de hand van ons bewezen format creëer je een innovatielab binnen jouw organisatie. Het innovatielab is de plek om de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en ideeën binnen je organisatie te vertalen naar concrete en kansrijke producten en diensten.

OVER ONS

Anno bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van klantgerichtheid,
verandermanagement en innovatie. 

225

Workshops
gegeven

50

Teams
begeleid

500

Mensen
geïnspireerd

120

Ideeën
verder gebracht

ⓒ Anno 2020

ⓒ Anno 2018

ⓒ Anno 2018

KVK nummer: 70528934