TEAMONTWIKKELING

BEGELEIDING

BEGELEIDING

Wij geloven niet in een innovatieafdeling. Als je voor een langere periode succesvol wilt verbeteren en vernieuwen doe je dat met de gehele organisatie. Wij beschikken over de kennis en vaardigheden om teams hierbij te ondersteunen.

We helpen teams met het ontwikkelen van lerende vaardigheden. Lerende teams zijn bekwaam in het creëren, verwerven en overdragen van kennis. Er heerst een tolerantie cultuur, ze organiseren en stimuleren open discussies en zien de organisatie als één operationeel geheel. Het gevolg is een organisatie die beter en sneller kan anticiperen op verandering dan de concurrentie.


IMG_1358

 
HOE PAKKEN WE HET AAN?

HOE PAKKEN WE HET AAN?

Lerende teams werken met drie bouwblokken: 

  • Een ondersteunende leeromgeving
  • Concrete leerprocessen en technieken
  • Leiderschap dat leren stimuleert

Aan de hand van onze programma’s spotten we continu nieuw talent binnen de organisatie. We bieden medewerkers verschillende trainingen waaronder faciliterend leiderschap en betekenisvol werken. De trainingen zijn praktisch en toepasbaar waardoor de deelnemers de opgedane kennis direct in de praktijk kunnen brengen. Hierbij besteden we uitgebreid aandacht aan de eerdergenoemde bouwblokken. Zo werken we toe naar situatie waarbij medewerkers de rol van Anno als facilitator van verandering overnemen en de organisatie steeds zelfstandiger opereert. 

 

WAT KRIJG IK?

WAT KRIJG IK?

Een coach die zicht houdt op de missie, visie en strategie. 

Een coach die helpt om de missie, visie en strategie te bewaken.

Continue reflectie op en verbetering van het veranderproces.

Continue reflectie op en verbetering van het veranderproces.

Praktische tips om kansen te benutten en drempels te vermijden.

Ondersteuning bij het creëren van draagvlak, bewustwording en overtuiging.

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR:

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR:

Actium woordmerk ROOD
download-1
download
ZW Provincie-Groningen
ZW Intermaris-logo

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Leuk! Bel, mail of app Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van verbeteren en vernieuwen.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

jos@ditisanno.nl

ⓒ Anno 2020

ⓒ Anno 2018

ⓒ Anno 2018

KVK nummer: 70528934