INNOVATIELAB

INNOVATIELAB

INNOVATIELAB

Samen creëren wij een innovatielab binnen jouw organisatie. In het innovatielab oefenen jouw medewerkers met nieuwe vaardigheden en zetten ideeën om in concrete producten en diensten.

HOE PAKKEN WE HET AAN?

HOE PAKKEN WE HET AAN?

HOE PAKKEN WE HET AAN?

In 3 stappen doorlopen jouw medewerkers het innovatielab. De stappen worden steeds herhaald. Daardoor onstaat er een continue stroom van gevalideerde concepten. Deze worden omgezet naar concrete producten en diensten.

Daarnaast legt het innovatielab de focus op nieuwe vaardigheden. Daarmee wordt de innovatiestrategie van jouw organisatie ondersteund. Deelnemers aan het Innovatielab geven aan na het doorlopen van het labproces tijdens dagelijkse werkzaamheden:

●  Hun doelgroep actiever te betrekken 67%
●  Aannames sneller te valideren 89%
●  Ideeën te toetsen door klein te beginnen 83% 
●  Regelmatig te reflecteren op elkaar en het werkproces 78%

1. CONCEPT OPSTELLEN

IMG_3812

De deelnemers werken in wisselde samenstelling bestaande en nieuwe ideeën uit tot een eerste concept van een product of dienst.

2. CONCEPT VALIDEREN

IMG_3597

De deelnemers toetsen het concept met de doelgroep. Hierbij ontdekken ze of het concept aansluit op de behoefte van de eindgebruikers.

De deelnemers toetsen het concept met de doelgroep. Hierbij ontdekken ze of het concept aansluit op de behoefte van de eindgebruikers.

3. DRAAGVLAK CREËREN

IMG_20180316_153749557

Het concept en de bevindingen worden gepitcht aan stakeholders binnen de organisatie. Weet de deelnemer ze te overtuigen, dan wordt het idee daadwerkelijk gerealiseerd. 

WAT KRIJG IK?

WAT KRIJG IK?

WAT KRIJG IK?

Zichtbaarheid en draagvlak voor innovatie binnen je organisatie.

Sterkere verbinding tussen verschillende afdelingen binnen je organisatie.

Je doorbreekt stagnatie bij de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten.

Verdere ontwikkeling van je innovatievaardigheden.

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR:

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR:

WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR:

Actium woordmerk ROOD
download-1
download
ZW Provincie-Groningen
ZW Intermaris-logo

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN?

Leuk! Bel, mail of app Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van verbeteren en vernieuwen.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

Leuk! App, mail of bel Jos. Hij maakt je wegwijs in onze wereld van innovatie.

jos@ditisanno.nl

ⓒ Anno 2020

ⓒ Anno 2018

ⓒ Anno 2018

KVK nummer: 70528934