De wereld is steeds in beweging. Trends ontwikkelen zich razendsnel. De behoeftes van je klant zijn morgen weer anders. Het is daarom belangrijk dat je structureel blijft verbeteren en vernieuwen. Wij helpen organisaties met het opzetten en uitvoeren van hun innovatiestrategie. Dit zijn vier belangrijke valkuilen om te vermijden als je met innovatie aan de slag gaat.

1. De innovatieafdeling is verantwoordelijk voor innovatie

Steeds meer organisaties hebben een innovatieafdeling. Deze afdeling is er op ingericht om met een geselecteerde groep mensen tot nieuwe, innovatieve producten en diensten te komen waarbij er veelal gebruik wordt gemaakt van start-up methodieken. De afdeling heeft een bijzondere status binnen de organisatie waardoor deze niet gehinderd wordt door bestaande regels of bureaucratie (zo is de gedachte).

Echter vormt dit ook direct het probleem. De innovatieafdeling is gescheiden van de rest van de organisatie zowel op proces als cultuur. De innovatieafdeling wordt buiten de organisatie gepositioneerd. Een creatief interieur, informele werkwijze en hippe terminologie schreeuwen in alles ‘wij zijn in niets hetzelfde als de bestaande organisatie'. Het doel van deze aanpak is vernieuwing stimuleren en nog belangrijker, versnellen. Maar het is ook een signaal naar de rest van de organisatie.

Een aparte innovatieafdeling schept de verwachting dat niemand anders binnen de organisatie mag innoveren.

Wil je een innovatieve organisatie? Dan is een aparte innovatieafdeling niet de oplossing. Het schept de verwachting dat alleen deze afdeling zich druk mag maken over innovatie. Doordat de ideeën in een isolement zijn gecreëerd ontstaan er problemen bij de implementatie. Dit manifesteert zich vaak in de vorm van stagnatie na een periode van conceptontwikkeling. De ideeën staan te ver af van medewerkers buiten de innovatieafdeling, de energie lekt weg en de wil om te vernieuwen verdwijnt.

2. Focus op het ontwikkelen van nieuwe technieken

Drones? Artificial intelligence? Virtual Reality? Veel organisaties worden helemaal wild van het ontwikkelen van nieuwe technische toepassingen. Ze richten zich op technologische vernieuwing maar hebben minder oog voor de manier waarop eindgebruikers deze vernieuwende techniek gaan gebruiken. Dit is een cruciaal aspect want alleen zo voeg je aan de hand van technologie waarde toe aan het business model van de organisatie.

Het ontwikkelen van nieuwe technologie alleen is geen succesvolle innovatie.

Organisaties moeten ervoor waken dat ze naast de focus op wat technisch mogelijk is ook oog hebben voor de toepassing ervan in de echte wereld. Er is een verschil tussen het creëren van producten om te laten zien wat er allemaal mogelijk is en het creëren van een product dat perfect aansluit bij de behoefte van eindgebruikers.

3. Ontwikkeling en implementatie samen als verantwoordelijkheid

Een vernieuwend idee wordt vaak verzonnen en ontwikkeld door een kernteam van 3 of 4 mensen (hacker, hipster, hustler) aangevuld met overige disciplines. Maar houdt er rekening mee dat het bedenken en ontwikkelen van vernieuwende ideeën andere vaardigheden van het team vraagt dan de implementatie ervan binnen de organisatie.

Ik zie vaak dat een kernteam verantwoordelijk is gemaakt voor het gehele proces van innovatie. Hoewel dit een aantal voordelen heeft zorgt de focus op de implementatie van innovatieve concepten ervoor dat het genereren van nieuwe ideeën stil komt te liggen. Daarnaast is het team een ontwikkelsnelheid gewend die anders is bij de implementatie. Dit doet afbreuk aan het hoge energie level waarop deze teams drijven.

Als het genereren van vernieuwende ideeën stil komt te liggen raakt de organisatie op achterstand.

De implementatie van nieuwe ideeën binnen een organisatie en de adoptie ervan bij klanten nemen veel tijd in beslag. In deze tijd mag het genereren van nieuwe ideeën niet stil staan. Stilstaan betekent ruimte voor de concurrentie om je in te halen.

4. Snel nieuwe producten en diensten ontwikkelen

Veel organisaties zien de succesverhalen binnen en buiten hun branche en willen aanhaken. De opdracht naar de organisatie is dan ook: kom snel met vernieuwende producten en diensten. Maar echt innovatief zijn is complex. Het vraagt naast een gedegen proces en een 'het glas is halfvol' mentaliteit vooral een lange adem.

Innoveren voor een korte periode bestaat niet.

Silver bullet, moonshot, het gouden ei, laat ze niet je focus zijn. Goede innovaties ontstaan door te ontdekken hoe dingen niet moeten. Dit betekent veel experimenteren, fouten maken en openstaan voor verschillende invalshoeken. Veel organisaties zijn niet ingericht voor dit proces en er is onvoldoende mankracht, middelen en vooral tijd beschikbaar gesteld om echt met vernieuwende oplossingen te komen.

De focus ligt vaak op snel resultaat. Echter, organisaties die de tijd nemen om te innoveren hebben een waardevol en houdbaar innovatieproces en daarmee een grotere kans op succes. Een echte innovatieve cultuur bereik je immers door toewijding.