Uit diverse studies blijkt dat psychologische veiligheid een van de belangrijkste voorwaarden is voor een goed presterende en innovatieve organisatie. Toch staat dit onderwerp bij veel organisaties niet op de agenda. Zonde want het levert je voordelen op.

We leven in een kenniseconomie. Kennis en ideeën van medewerkers zijn ontzettend waardevol voor een organisatie. Ze kunnen worden ingezet om processen te verbeteren en innovatieve producten en diensten te lanceren. Het signaleren van deze kennis en ideeën begint met het uitspreken ervan. 

Tegelijkertijd laten verschillende onderzoeken zien dat veel medewerkers niet de ruimte voelen om zich uit te spreken en kennis en ideeën te delen. Hiermee gaat er waardevolle informatie verloren. Het vergroot de kans dat een organisatie niet kan anticiperen op een bedreiging die een medewerker wel ziet aankomen maar niet durft te melden. Of niets doet met dat ene idee dat de positie van de organisatie in de markt positief kan veranderen. 

Het is dus belangrijk dat organisaties aandacht hebben voor psychologische veiligheid. Psychologische veiligheid zorgt ervoor dat medewerkers informatie gemakkelijker met elkaar delen waardoor: 

  • De collectieve intelligentie van de organisatie stijgt.
  • Er beter wordt samengewerkt. 
  • De werkplek levendiger is waardoor medewerkers zich beter op hun gemak voelen.
  • Medewerkers minder stress ervaren en lichamelijk en geestelijk gezonder zijn.

Project Aristotle

Een goed voorbeeld dat het belang van psychologische veiligheid op de werkvloer onderstreept is Project Aristotle. Onderzoek heeft uitgewezen dat teams productiever zijn dan mensen die alleen werken en dat werken in een team leidt tot betere resultaten, meer werkplezier en innovatie. Tijdens Project Aristotle onderzochten wetenschappers in een periode van twee jaar onder honderden werknemers van Google waarom sommige teams succesvol zijn en anderen achterblijven. 

Ze vonden een aantal bouwblokken die succesvolle teams gemeen hebben. Naast betrouwbaarheid, structuur, betekenis en impact bleek psychologische veiligheid een belangrijke voorwaarde voor een succesvol team. Project Aristotle maakte inzichtelijk dat werknemers zich niet anders willen voordoen op de werkvloer door bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen van hun personaliteit verborgen te houden. Ze willen zichzelf kunnen zijn en zich psychologisch veilig voelen dit te mogen zijn. 

Ondergeschoven kindje 

Toch is er bij veel organisaties weinig tot geen aandacht voor psychologische veiligheid. Naast het feit dat leiders over het algemeen weinig weten over psychologische veiligheid en wat dit kan betekenen voor hun organisatie zijn er nog een aantal andere redenen waarom psychologische veiligheid bij veel organisatie een ondergeschoven kindje is. 

Psychologische veiligheid als schild

Psychologische veiligheid wordt onterecht gezien als een mogelijkheid voor medewerkers om zich terug te trekken om zo niet geconfronteerd te hoeven worden met ideeën en meningen van anderen die ergernis bij hen opwekt. Echter, in een psychologisch veilige omgeving is het juist van belang dat medewerkers zichtbaar zijn en hun stem laten horen.

Psychologische veiligheid? Dat is een hype! 

Hypes komen en gaan. Het is daarom verstandig om nieuwe ontwikkelingen aandachtig te onderzoeken voor deze binnen de organisatie uit te rollen. Experimenteren met nieuwe methodes en technieken hoort echter ook bij het verbeteren van de organisatie. Project Aristoteles laat indrukwekkende resultaten zien en biedt waardevolle inzichten en houvast om aan de slag te gaan met het vergroten van de psychologische veiligheid binnen jouw organisatie. 

Leuk voor anderen, niet voor mij! 

Het is belangrijk dat leiders achter het vergroten van psychologische veiligheid binnen de organisatie staan. Dit veranderproces legt echter ook de beperkingen van de leiders zelf bloot. Leiders kunnen zich bedreigt en kwetsbaar voelen en kiezen voor een gemakkelijke uitweg door niets aan deze beperkingen te doen. 

Geen sprint maar een marathon 

Werken aan de psychologische veiligheid binnen de organisatie is een veranderproces en dat kost tijd. Het vraagt om toewijding en doorzettingsvermogen. Met het verspreiden van een lijstje ‘5 manieren om psychologische veiligheid op de werkplek te creëren’ op intranet kom je er niet. 

Aan de slag!

Wil je de psychologische veiligheid binnen jouw organisatie verhogen? Houdt dan de volgende punten in gedachten: 

  • Maak je het onderwerp eigen. Begrijp wat psychologische veiligheid is en hoe het werkt. Neem geïnteresseerden binnen de organisatie hierin mee. 
  • Maak het klein. Begin met één team en creëer ambassadeurs binnen de organisatie die het gedachtegoed verder verspreiden. 
  • Identificeer de medewerkers die je tegenwerken. Overtuig ze van het belang, werk om ze heen of neem afscheid van ze.